“הביטו,” אלקנה שורק, “עלמות חן כה רבות במקום אחד.” מחול ומחילה על אף החום הכבד השורר באמצעו של חודש אב …

לחולל ולמחול לקריאה »